LEH JADI TENGOK JE???

01 March 2013

Pertandingan Kreativiti & Teknologi Inovasi (Creativity & Innovative Technology Competition - CITEC) Tahun 2013.

Creativity And Innovative Technology Competition (CITEC) Tahun 2013 diadakan untuk memupuk daya kreatif, ciptaan dan inovasi di kalangan pensyarah dan pelajar ILJTM, bagi mencapai tahap rekacipta terkini dari segi ‘design’ dan ‘functionality’. Ia juga sebagai platform kepada pelajar Institusi Kemahiran Awam (ILKA) atau Swasta (ILKS) dan pelajar sekolah Teknikal dan Vokasional bagi penyumbang idea dan inovasi atau pengetahuan dalam bidang teknologi untuk menunjukkan kemampuan mereka mencipta atau menemui sesuatu yang baru.


Kategori bagi pensyarah ILJTM
Pertandingan ini terbuka kepada pensyarah ILJTM, bagi tiga (3) kategori bidang, iaitu :-

1) Elektrikal / Elektronik (Automation, Electronics, Control circuit dsb.);
2) Mekanikal / Perkhidmatan Kejuruteraan; dan
3) Perisian / Perkakasan / Sistem Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT).

Kategori bagi pelajar ILJTM / ILKA / ILKS
Pertandingan ini terbuka kepada pelajar Institusi Latihan JTM, Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) dan Institusi Latihan Kemahiran Swasta (ILKS) bagi tiga (3) kategori bidang, iaitu :-

1) Elektrikal / Elektronik (Automation, Electronics, Control circuit dsb.);
2) Mekanikal / Perkhidmatan Kejuruteraan; dan
3) Perisian / Perkakasan / Sistem Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT).

Cara Sebenar Dan Mudah Untuk Buat Duit Percuma Di Internet (USD).

 
Ada lagi pic bersama pingat Gangsa je. Tunggu...


Read more >>
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...